موزائیک

پوشش موزائیک مرمری 
موزائیک مرمری یک پوشش برای کف است که از خرده های سنگ مرمر غوطه ور در خمیر سیمانی یا اپوکسی تشکیل می شود.مخلوط حاصل بر روی سطح ریخته و ته نشین می شود تا یک پوشش هموار فراهم آورد، سپس ساب خورده و درزگیری می شود .همچنین ممکن است به صورت پیش ساخته برروی سطح بتنی اجرا شود اما برای فضاهای وسیع ، معمولا یک پارچه و در جا کار می شود و نقش تصادفی که از ذرات موجود در اپوکسی پدید می آید، پوششی زیرا برای کف ایجاد می کند.سنگ مرمر رگه دار موجود در موزائیک مرمری، بسته به نوع پوشش نهایی ، ابتدا چکشی و خورد شده و سپس اندازه بندی می شود .اندازه بندی سنگ موزائیک مرمری براساس جدول زیر درجه بندی میشود

 زهوار جداکننده موزائیک های مرمری که از جنس روی ، آ لمینیوم برنج و پلاستیک ساخته می شود.درزهای انتقاع را در محل تغییر رنگ یا محل عبور درزهای لایه بتنی زیرین تنظیم می کند.گاهی هم زهواره های جداسازی در محل درزهای انقباض کف ، برای ایجاد نقش های پیچیده به کار می روند و نقش ها را شکل می دهند.نوار های آلمینیومی تنها در سیستم اپوکسی به کار می روند.

پرداخت موزائیک