مصالح عایق کاری

مصالح عایق کاری را می توان به سه دسته حرارتی ، صوتی و رطوبتی تقسیم کرد

مصالح عایق حرارتی (گرمابندی)
کلیات
مصالح عایق حرارتی عموما از مواد سبک ساخته می شوند.همچنین عایق کاری حرارتی ممکن است به وسیله ایجاد فاصله هوایی (حفره ) بین دو جداره ی یک عضو ساختمان تامین گردد.مصالح عمده ای که برای جلوگیری از گریز گرما به مصرف می رسند به نام عایق حرارتی شناخته شده اند و به صورت های مختلف وجود دارند.
تعاریف
ضریب هدایت حرارتی(k)
مقدار توان حرارتی از دست رفته بر حسب وات از میان یک متر مربع سطح و یک متر ضخامت هر نوع مصالح، مشروط بر اینکه اختلاف دمای دو طرف آن یک درجهی سانتی گراد باشد ، ضریب هدایت حرارتی نام دارد.
نکته: ضریب k با وزن فضایی ، تخلل و مقدار درصد رطوبت محتوی مصالح متغیر است .علاوه بر آن نسبت مستقیم با اختلاف درجه ی حرارت محیط داخلی و محیط خارجی و نسبت عکس با مقاومت گرمایی اجزای آن دارد.
ضریب مقاومت حرارتی
عکس ضریب هدایت حرارتی است (1/k) و واحد آن MC/W است.
مقاومت حرارتی
فلزات مقاومت حرارتی بسیار کمی دارند .همچنین مصالح بنایی نیز دارای مقاومت کمی هستند در حالی که چوب به نسبت دارای مقاومت زیادی است.
نکته: در مناطق سرد سیر حداقل درجه حرارت در زمستان و در مناطق گرم سیر حداکثر درجه ی حرارت در تابستان تعیین کننده ی میزان عایق کاری هستند.
انعکاس
نسبتی از تشعشع وارد است که از مصالح ساختمانی منعکس شده و دمای مصالح را تغییر نمیدهد.
جذب
نسبتی است از تشعشع که وارد یک مادهی ساختمانی شده و بنابراین دمای آن را افزایش می دهد.ظرفیت حرارت
یاین مفهوم عبارتست از توانایی ذخیره ی گرما در مصالح که یکی از مهم ترین مشخصات مصالح ساختمانی است.ظرفیت حرارتی به طور کلی با حجم ، متناسب است . مصالحی با مقادیر متراکم مقدار گرمای بیشتری را در خود نگه داشته و مصالح نرم و قطعات کوچک مقدار گرمای کمتری را نگه می دارند.
آب ظرفیت گرمایی بالایی نسبت به بقیه ی مواد در حالت عادی و در هوای معمولی دارد .زمین ، آجر ، سنگ پلاستیک ، آهن و بتن دارای ظرفیت گرمایی بالایی هستند .پارچه و عایق های حرارتی ، ظرفیت پایینی دارند.
نکته:
مصالحی که احساس سرد می دهند ، ظرفیت حرارتی پایین دارند.
تاثیر منابع و جریان های گرما تا حد زیادی بستگی به خصوصیات گرمایی پوشش ساختمان دارد .در شکل زیر، مقاومت گرمایی و ظرفیت گرمایی ، فقط اثرات 2 متغیر را در خارج ساختمان در نظر بگیرید.
- مقاومت بالا و ظرفیت بالا ، ساختمان بتن مسلح عایق شده؛
- مقاومت بالا و ظرفیت پایین ، ساختمان چوبی عایق شده؛
- مقاومت پایین و ظرفیت بالا ، ساختمان بتنی عایق نشده؛
- مقاومت پایین و ظرفیت پایین ، ساختمان چوبی عایق نشده .
بهترین عایق در برابر جریان گرما که بیشتر برای مصرف در ساختمان ها قابل دسترس است هواست ، به شرط آنکه حرکت نکند .اگر لایه ای از هوا را درون دیوار تو خالی در یک ساختمان با قاب چوبی معمولی در داخل یک فضای بی قاعده از پشم شیشه یا پشم معدنی حبس کنیم تا از حرکت آن ممانعت شود، هوا دارای مقاومت حرارتی بسیار بالایی خواهد بود.الیاف ساخته شده از یک ماده متراکم ، خود مقاومت کمی در برابر جریان گرما دارند.به دلیل آن که شیشه ی پنجره مقاومت بسیار کمی در برابر جریان گرما دارد، اکثر پنجره ها دارای شیشه های 2 یا 3 جداره هستند .کیفیت بصری در چنین حالتی تفاوت زیادی نسبت به شیشه های یک لایه ندارد اما مقاومت حرارتی آن به میزان زیادی افزایش پیدا می کند . با این وجود به کارایی یک دیوار با عایق حرارتی مناسب نمی رسد.در تلاشی برای افزایش مقاومت شیشه های 2 جداره ، تولید کنندگان سعی در افزایش ضخامت لایه هوای بین قاب شیشه ای دارند .آن چه آن ها کشف کرده اند ، این است که مقاومت گرمایی هنگامی که لایه هوا ضخیم تر شده و به میزان 25 میلی متر یا بیشتر برسد، به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می کند، پس از آن این مقدار افزایش نمیابد زیرا ابعاد آن افزایش یافته است.
یک لایه ورق فلزی با رنگ روشن و بدون ترکیب با اکسیژن ( و بیشتر آلمینیوم ) ، درون یک یا در یک طرف لایه ی هوا می تواند حداکثر تشعشع انتقالی را انتشار دهد .در شیشه های دوجداره ، پوشش های فلزی نازک را میتوان در آن سطح از شیشه که در مجاورت لایه هوا قرار دارد اضافه کرد تا شدت انتشار شیشه را کاهش دهد. بنابراین چنین پوشش هایی با قابلیت کم انتشار دارای تاثیر انتقال کم حرارتی مشابه شیشه های 3 جداره بدون پوشش هستند.
همچنین هوا نقش کوچک اما موثری در عایق کاری سطوح خارجی و داخلی یک ساختمان دارد .هرچه سطح زبرتر وخش تر باشد ، نیاز به فیلم هوا با ضخامت بیشتر و در نتیجه میزان عایق بودن آن نیز افزایش پیدا می کند. دیوار و سقف ساختمان ها اغلب دارای مقاومت حرارتی یکسان در سراسر سطوح خود نیستند.این پدیده به دلیل وجود پل های حرارتی هوا است که معمولا اعضای اسکلت بندی ساختمان و یا دیگر اجزایی که گرما را سریع تر از بخش های عایق شده انتقال می دهند، هستند این موضوع مشکل مهمی در ساختمان های چوبی نیست .زیرا چوب اغلب با چنین پل های حرارتی پر می شود ، که می توانند به میزان زیادی از راه بخش دیگری که به خوبی عایق شده است، اتلاف حرارتی را کاهش دهند.
یک دستاورد جدید برای کاهش هدایت گرما از طریق قطعات نما (قسمت های خارجی ساختمان )، ژل ابری است .ژل ابری ماده ای نرم ، پایدار و مستحکم است که دارای پایین ترین سطح چگالی مایع است کارایی این مواد بیشتر شبیه عایق های الیاف شیشه ای است با این تفاوت که عایق بسیار موثری است .این ماده بسیار نازک بوده و باید در برابر صدمات فیزیکی محافظت شود. این امر محدودیت استفاده از آن را در حالت هایی که بین لایه های صلب قرار دارد ایجاد می کند .یکی از مصارف آن در شیشه های دوجداره است.
شیشه های گرما جذب و گرما تاب برای کاهش بار سرمایی ساختمان در تابستان به کار میروند .شیشه های گرما جذب که بیشتر قهوه ای یا خاکستری هستند ، کارایی لازم رابرای جذب گرمای خورشید و کاهش درصد انتشار آن ندارند .برای مثال شیشه ای که 60 درصد گرمای خورشید را جذب می کند ، فقط 40 درصد را به داخل انتقال نمی دهد ، بلکه نیمی از 60 درصد جذب شده توسط شیشه از راه تابش و جا به جایی وارد ساختمان می شد و نیم بقیه به بیرون ساختمان منتقل شده و مجموع کاهش گرمای خورشید به 30 درصد میرسد.
بیشترین کارایی را شیشه هایی دارند که گرما را می تابانند و بخش اعظم گرمای خورشید را بدون جذب باز می گردانند.
مصالح عایق های حرارتی و سیستم های عایق کاری
عایق های انباشته به صورت آزاد
عایق های انباشته به صورت آزاد به 2 صورت رشته ها (تارها) و دانه های سبک وجود دارند.رشته ها شامل پشم سنگ ، پشم شیشه ، پشم سرباره یا الیاف گیاهی (پشم چوب می باشند .دانه ها از مواد معدنی منبسط شده مانند پرلیت ، ورمیکولیت ، خاک رس و نظایر آن یا از مواد گیاهی مانند خرده های چوب پنبه تهیه می شوند.
عایق های پتویی
این عایق ها از پشم سنگ ،پشم شیشه ، پشم سباره ، پشم چوب ، پنبه و پشم حیوانات در ضخامت های متفاوت و به عرض های مختلف بریده می شود و گاهی دارای پوششی از ورقه ی آلمینیوم و کاغذ صنعتی (کرافت) هستند.
عایق های قطعه ای
این دسته در اصل مشابه عایق پتویی هستند ولی طولشان محدود تر است .برخی از آن ها دارای پوشش کاغذی هستند که در لبه ها به صورت باریکه ای روی قطعات را پوشانده و نصب آن ها را در قاب آن تر می سازد.
تخته های عایق
از مصالح گوناگونی مانند نی ، چوب و پشم سنگ ساخته میشوند .تخته های عایق برای مصارف مختلفی از قبیل پوشش بیرونی و درونی دیوار ها و عایق سقف ها به کار می روند.
تاوه ها یا بلوک عایق
به صورت قطعات صلب ساخته می شوند و ابعاد آن ها تا حدودی از عایق های قطعه ای کمتر است ، گاهی اوقات ممکن است برای استحکام بیشتر به صورتن 2 لایه و بیشتر به هم چسبانده شوند.
نکته:
تاوه ها از مصالحی چون چوب پنبه،خرده چوب و سیمان و پشم سنگ با یک مادهی چسباننده ،ورمیکولیت با قیر ، کف شیشه ، بتن متخلخل ، پلاستیک های متخلخل، لاستیک تخت متخلخل ئ بتن سبکدانه از انواع پرلیتی ،ورمیکولیتی یا پوکه ی رسی ساخته می شوند.
عایق های منعکس کننده
از سطوح فلزی و نظایر آن ساخته می شوند و ممکن است بدون پشت بند یا با پشت بند به کار روند .میزان گرما بندی عایق های منعکس کننده بر خلاف سایر عایق ها به ویژگی سطحی عایق، فاصله هوایی و اختلاف درجه ی حرارت بستگی دارد.
نکته:چنانچه این عایق ها به نحو شایسته ای نصب شوند، می توانند به عنوان لایه ی بخار بند نیز به کار روند.
عایق های پاشیدنی
از مخلوط کردن تار ها یا مصالح متخلخل با یک چسب ساخته شده و بر روی سطوح مورد نظر پاشیده می شود.معمول ترین مصالح آن مخلوط هایی از آزبست ، پرلیت ، ورمیکولیت یا پوکه ی رسی با دوغاب سیمان و در برخی موارد با دوغاب گچ است .کف پلی اورتان نیز ممکن است بعضی اوقات در چند مرحله پاشیده شود.
عایق های کفی تزریقی درجا
با توده های متخلخل از رزین های مایع مصنوعی ساخته می شوند . دو جزء تشکیل دهنده ی عایق هنگام مخلوط شدن ، کفی تولید می کنند که پس از مدتی سخت شده و فضای تعریف شده را در بر می گیرد.
عایق های موجدار
این نوع عایق از کاغذ ساخته می شوند و به صورت موجدار در آورده شده و در چند لایه به هم چسبانده می شوند.
- برخی ازانواع این عایق با یک لایه چسب که بر روی آن ها پاشیده می شود ، دارای استحکام بیشتری می شوند.
- در انواع دیگر از این عایق با یک ورقه پوشانده می شوند که دارای ویژگی گرمابندی بهتری هستند.
ویژگی ها و حدود قابل قبول
- در مناطق مرطوب حتی المقدور باید از عایق هایی استفاده شود که جذب آب آن ها کم باشد و در غیر این صورت باید با لایه ی بخاربند به مقتضی از نفوذ رطوبت به آن ها جلوگیری نمود زیرا عایق مرطوب کیفیت خوبی ندارد
- مصالح نصب ترجیحا باید غیر فلزی انتخاب شوند تا باعث افزایش انتقال گرما نگردند.
- مقاومت حرارتی مصالح به کار رفته در پوسته ساختمان بستگی به ضخامت ، میزان رطوبت محتوی و وزن مخصوصشان دارد.
- مقاومت سطوح داخلی دیوار ها ، کف ها و سقف ها در برابر عبور گرما تقریبا مقادیری ثابت هستند اما مقاومت سطوح خارجی دیوار ها و بام ها متغیر بوده وو بستگی به عواملی مانند نوع مصالح ، ارتفاع طبقه و محل وقوع ساختمان در محیط های مختلف دارد.مصالح آکوستیک
کلیات
واژه ی آکوست از ریشه ی یونانی به معنای شنیدن گرفته شده و مصالح آکوستی مصالحی هستند که به منظور مقابله با سر و صدای مزاحم در ساختمان به کار می روند .در انتخاب مصالح به منظور کنترل سر و صدا ، طراح ساختمان دو جنبه ی مختلف صوت را باید در نظر بگیرد : جذب صوت و انتقال آن .
چگونگی انتقال صوت
صوت از ارتعاش به وجود می آید و در هوا یا هر محیطی که کم و بیش ارتجاعی باشند ،انتشار می یابد .به طور کلی روش های انتقال صوت به شرح ذیل است:
انتقال هوایی صوت ( صداهای هوایی):
این صدا ها در هوا ایجاد شده و از راه بازشو ها یا توسط ارتشاع دیوار ها و سقف ها به فضا وارد می شود.
انتقال کوبه ای صدا ( صداهای کوبه ای):
در اثر ضربه تولید می شود .این صدا ها مستقیم یا از راه لرزاندن مصالح سخت به اطاق ها راه می یابد.
نکته:
صدای کوبه ای بیشتر مربوط به کف ها می شود .این نوع انتفال به طور عمده ناشی از منابع مشخصی مانند حرکت افراد در ساختمان است ، ولی ممکن است از منابع دیگری مانند بستن در ها نیز باشند.
انتقال صدای پیکری:
هنگامی رخ می دهد که اعضای ساختمان (دیوار ها و کف ها و .....) در اثر تماس با یک منبع لرزاننده به لرزش در آیند.
مصالح آکوستی
مصالح آکوستی یا جذب سر و صدا قادرند امواج صوتی را که با سطح آن ها برخورد می کنند ، به میزانی کمتر از %50 منعکس سازند.
مقدار صوتی که توسط مصاح جذب می شود ، بستگی به اندازه ، عمق و تعداد حفره های مصالح و فرکانس صوت دارد در عمل دستیابی به کاهش مقادیری بیش از 10 دسیبل با کاربرد مصالح جاذب صوت مقدور نیست.
مصالح آکوستی ممکن است به صورت پیش ساخته باشند یا در محل اجرا شوند .بسیاری از آن ها از الیاف چوب ، نی و فیبر های معدنی یا شیشه ای ساخته شده اند. مصرف کاشی ها و صفحات پیش ساخته محدود به سقف می شود که مستقیما زیر سقف اصلی نصب می کنند یا در سقف کاذب متشکل از نبشی و سپری و میلگرد های آویز به کار می برند .مواد و مصالحی که در محل کار قابل مصرف و اجرا هستند ، شامل اندود هدی گچی و آکوستی و ترکیبی از قطعات جاذب صوت می باشند.
میرایی صدا توسط مصالح جاذب صوت به روش های زیر صورت می گیرد:
مصالح آکوستی و الیافی یا متخلخل
بر اثر اصطحکاک هوای در حال حرکت از میان فضا های مرتبط به یک دیگر صدا به گرما تبدیل می شود.
مصالح آکوستی سوراخ دار
صدا بر اثر اصطحکاک کناره ی سوراخ ها به گرما تبدیل می شود .
با افزایش سوراخ ها می توان حداکثر کاهش انرژی صوتی را به دست آورد.
اینک به شرح انواع مصالح آکوستی مبادرت می شود:
عایق های صوتی سربی
از نخستین شرایط یک عایق صوتی مناسب، زیاد بودن وزن ویژه ، نرمی طبیعی، ظرفیت بالای کاهش سر و صدا و غیر قابل نفوذ بودن است.زیادی وزن از این نظر اهمیت دارد که شدت ارتعاشات صوتی در نبرد با اینرسی یک مانع ، کاهش میابد و نرمی ورق سرب ، سبب کاهش ارتعاشات می شود که در سایر مصالح آکوستی عادی است. موانع سربی به ویژه روی پارتیشن هایی که در مجاورت سقف های کاذب آویخته قرار می گیرند ، موثرند .برگه های سربی را می توان در بسیاری از تیغه های نازک مصرف کرد تا بدون افزایش حجم، صدا را کاهش دهند. این ماده را می توان به راحتی با چسب الاستومری روی سایر مصالح نصب نمود تا بدون افزایش سختی ، وزن آن ها اضافه شود.کاشی ها و صفحات ساخته شده از فیبر های سلولوزی
کاشی های سلولوزی معمولا از باگاس (نفاله ی نیشکر) ساخته می شوند.تایل های الیاف نیشکر از قدیمی ترین و معمولا ارزانترین نوع آکوستیک تایل هستند.تایل های فیبر نیشکر را معمولا سوراخدار می سازند تا صدا بتواند به حفره های بین الیاف برسد. این موضوع باعث بهبود کیفیت جذب صوت می شود.تایل های فیبل نیشکر در اثر جذب رطوبت، دچار تغییر ابعاد و کاهش مقاومت می شوند ، گرچه پیشروی آتش در آن ها کم است ، ولی ضد آتش نیستند و در گروه D از تقسیم بندی براساس آتش بندی قرار دارند.
کاشی های ساخته شده از فیبر های معدنی
بخش اعظم تایل های فیبر معدنی از پشم معدنی ساخته می شوند .قسمت عمده پشم معدنی که در کشور های صنعتی تولید می شود ، از سرباره ی کوره ی آهن گدازی (پشم سرباره) است. این تایل ها ممکن است به صورت شکاف دار یا سوراخ دار باشند تاکیفیت جذب صوت آن ها افزایش یابد.
نکته:
مصالح شکاف دار عموما موقعی به کار می روند که ظاهر کار از بیشترین اهمیت برخوردار باشد و مصالح سوراخ دار بیشتر در ساختمان های صنعتی ، فرهنگی و موسسات علمی که حداکثر نفوذ و رنگ پذیری مورد نظر است ، مصرف می شوند.
تایل های فیبر معدنی از نظر پایداری در برابر آتش در گروه A قرار می گیرند و در مواردی مثل مکان های تجمع عمومی و راه های فرار از آتش که مقررات ساختمانی مصالح غیر قابل اشتعال را تجویز می کنند ، مصرف می شوند.
کاشی های فلزی سوراخدار 
این تایل ها متشکل از تاوه های فلزی سوراخداری هستندکه با مصالح لایی آکوستیکی نظیر پشم معدنی پر شده اند.تاوه های نازک فلزی سوراخدار سبب کاهش ویژگی های جذب صوت مصالح آکوستیکی لایی نخواهند شد، بلکه به صوت دیافراگمی در انتفال صوت به آن ها عمل می کنند و به این صورت در آن جا جذب می شود . تاوه ممکن است از آلمینیوم یا ورق فولادی ساخته شود و معمولا آن را با لعاب پخته شده سفیدی می پوشانند گرچه این تایل ها گران قیمت هستند ، ولی چون دوامشان زیاد و هزینه ی نگهداری و تعمیر آن ها کم است، مصارفشان روی هم رفته اقتصادی و با صرفه است .سطح آن ها را می توان با کهنه نم دار تمیز کرد و به رنگ آمیزی مجدد و تعویض قطعات نیازی ندارند.به علاوه لعاب سخت پوشش آن ها باعث تامین ویژگی های بازتاب سطوح می شود.
اندودهای آکوستیکی
بر دو نوع هستند:
- اندود های گچی با دانه های سبک مانند پرلیت و ورمیکویت منبسط؛
- اندودهای مشتمل بر فیبر های معدنی به همراه چسب.
الف) اندود گچ و پرلیت:
از اختلاط گرد گچ ، پرلیت و آب درست می شود و روی سطوح صاف زیر سازی که ممکن است بتنی، سیمانی ، گچی یا فولادی می باشد ، می شکند یا با ماشین بر روی آن ها می پاشند.
نکته:
اندود خای ماله ای در 2 قشر آستر و رویه و اندود های ماشینی در 3،2 یا 4 قشر نازک پاشیده می شود.
ب) اندود های فیبری: از پنبه کوهی (آزبست) یا پشم معدنی و یک چسب معدنی ساخته می شود .
مصالح نصب: مصالح نسب مواد آکوستیک ، ترجیحا باید غیر فلز و حتی المقدور ارتجاعی انتخاب شوند باعث انتقال انرژی صوتی نگردند.
مصالح عایق کاری رطوبتی، نم بندی ، آب بندی و بام پوش ها
نم بندی :
به جلوگیری از نفوذ نم گفته میشود ، بدون اینکه رطوبت به شکل آب وجود داشته و زیر فشار باشد.
آب بندی:
به جلوگیری از نفوذ آب می گویند که گاهی اوقات زیر فشار هم باشد.
هوا بندی:
هوابند نباید به جریان هوا اجازه عبور دهد ولی به علت اینکه هوا بند اغلب در سمت سرد ساختمان نصب می شود ، باید امکان عبور بخار آب را فراهم آورد.
بخاربندی:
عبارتست از ممانعت از نفوذ بخار آب در مصالح به ویژه مصالح عایق حرارتی ، به منظور حفظ کیفیت آن ها با استفاده از لایه های بخار بند .بخار بند همواره در سمت گرم هر نوع ساختمان نصب می شود.
 نکته:
 پی ساختمان ها و کف بندی زیر زمین ها را معمولا نم بندی می کنند بام ساختمان ها ، بدنه و کف استخرها و منابع آب ، آب بندی می شود.
بام پوش
بام پوش لایه ی خارجی بام است که در معرض عوامل جوی قرار می گیرد و نقش آن آب بندی کردن بام است .به طور کلی سقفی که مربوط به طبقه آخر است یا با شیب کمتر از یک چهارم بالا می رود ، آب را به کندی تخلیه کرده و بنابراین بهترین شانس را برای نفوذ آب ایجاد می کند .اغلب جایگزین برای پوسته سقف ها وجود ندارد.لذا اگر طی ساخت ، مراقبت انجام شود ، اتصالات متحرک گرمایی در فواصل مناسب تعبیه شود و یک بخار بند در سمت گرم ساختمان به منظور جلوگیری از مشکلات فشار بخار آّب نصب شود ؛ پوشش بام میتواند خدمات طولانی تر و رضایت بخش تری برای آب بندی ساختمان ارایه دهد.هر ماده ای که در سقف های شیب دار استفاده شود ، به طور معمول به صورت قطعات کوچکی به نام لوح یا سقف پوش (شینگل) نصب می شود.
دیوارها
مصالح بنایی همگی تا حدودی آب را جذب و منتقل می کنند و وزش باد شدید می تواند در این فرایند سرعت جذب را افزایش دهد.یک راه حل امکان پذیر برای این موضوع استفاده از یک پوش نفوذ نا پذیر مانند رنگ و یا پلاستیکی ترکیبی روی قسمت خارجی مصالح است.
یک رویکرد قابل اتکا برای آب بندی دیوار این است که با فرض اینکه مقداری آب از راه لایه ی خارجی مصالح نفوذ میکند ، یک فضای خالی پیوسته در پشت لایه ی خارجی برای اختلال در مسیر های مویینی که ممکن است آب را به داخل ساختمان  هدایت ایجاد کرد این منطق دیوار های 2جداره است.
• در بیشتر مواد عایق کاری حرارتی را می توان با تزریق کف پلاستیک (پلاستوفوم) به داخل دیوار بهبود بخشید.
• راحتترین شیوه برای آب بندی ، پر کردن فواصل با یک هوا بند یا درز بند که یک عایق آب بند است ، خواه بود.
• روکار صفحه باران گیر پانل های ی باز ورق های ضخیم آلمینیوم است که هیچ گونه درز گیری دارای چفت و بست در ان استفاده نشده است.
دیوارزیر زمین
بهترین راه برای عایق بندی دیوار های یک زیر زمین سنگی یا بتنی قرار دادن صفحه هایی از جنس فوم پلی استایرن است ، زیرا این صفحات آب را جذب نمیکنند.صفحات عایق کننده ی فوم پلی استایرن باید به طور مستقیم و به سطح دیواره داخلی چسبانده شده و بر روی آن ها تخته ی چوبی قرار داده شوند.
انواع مصالح عمده برای نم بندی و آب بندی
خاک رس
به دلیل شکل پولکی دانه های خاک در مجاورت آب تا 8 برابر حجیم می گردد و آب بندی می شود.
هرچه میزان بنونیت خاک رس بیشتر باشد اب بندی بهتری انجام می شود خاک رس هنگام خشک شدن جمع شده و ترک می خورد .وجود کاه در کاهگل از ترک خوردن آن جلو گیری می کند. افزودن اهک به خاک رس باعث کاهش انقباض و انبساط ناشی از خشک و تر شدن آن می گردد چنانچه به خاک رس قدری مواد قیری افزودی شود ، در این صورت باعث بهتر چسبیدن آن به ویژه به سطح می شود.کاربرد یک ورق پلاستیکی نازک با خاک رس به منظور اقدامی اضافی و احتیاطی،مناسب است.
نکته: 
در گذشته بام ها را با کاهگل و کف و دیوار حوض ها را با خاک رس پر مایه اندود می کردند.در بعضی موارد مصرف شفته برای شیب بندی بام مرسوم است که در عین حال آب بندی کننده مناسبی نیز به شمار میرود.
مواد قیری و قطرانی
این مواد از پر مصرف ترین مواد در عایق کاری رطوبتی به شمار میروند.تغییر مکان ها و جا به جایی اجزای ساختمانی در اثر پدیده هایی چون نشست پی ، نیرو های زلزله ، اختلاف درجه ی حرارت بین اجزای ساختمانی ، تغییرات شبانه روزی و فصلی دما ، هر کدام به تنهایی یا مجموعا می توانند تنش های کششی و برشی در قشر عایق ایجاد کنند و در نتیجه سبب پارگی آن شوند .ازاین رو برای جلوگیری از ایجاد ترک های ریز، الیاف و بافت هایی که در لا یه های نم بندی قرار می دهند .معمول ترین مصالحی که برای تقویت قشر عایق در آن قرار می دهند ، عبارتند از : مواد نساجی از انواع ( کنف، چتایی یا گونی )پنبه ، مواد مصنوعی پلاستیکی و لاستیکی ، الیاف شیشه ، پشم شیشه ، نمد شیشه ، کاغذ و مقوا.
نکته:
برای محافظت عایق های رطوبتی نمایان قیری ، آن ها را با ماسه ریز دانه سفید یا رنگ روشن می پوشانند یا لایه ای از مواد منعکس کننده ی نور و گرما مانند رنگ های آلمینیومی ، اندود می کنند.
عایق های رطوبتی قیری یا به صورت پیش ساخته نصب یا به صورت قیر گونی اجرا می شوند .عایق های رطوبتی پیش ساخته از الیاف معدنی یا آلی به صورت بافته یا نبافته ساخته شده و با ترکیب قیری اصلاح شده با مواد پلیمری آغشته می گردند. برای جلوگیری از چسبیدن لایه ها سطح آن را با ماسه یا تالک می پوشانند.
نکته:
معمول ترین روش آب بندی و نم بندی در ایران ، استفاده از غیر به همراه لایه هایی از گونی (چتایی) می باشد. که قیر گونی نام دارد.نوع دیگر از عایق های رطوبتی ، شینگل نام دارد که قطعات کوچک عایق پیش ساخته است و در کشور های صنعتی رایج است.آخرین فرآورده ایزوگام است که از نمد پشم شیشه آغشته به پلی استر و غیر اصلاح شده با پلیمر به عنوان عایق رطوبتی استفاده می شود و معمولا با رویه پلی اتیلن به بازار عرضه می شود.
فلزات و آلیاژها
فلزات و آلیاژ ها مصالح بسیار مناسب و مطلوبی برای عایق کاری هستند ولی به علت گرانی ، کمتر مورد استفاده قرار می گیرند .از ورق فولادی گالوانیزه (آهن سفید) در پوشش بام های شیب دار به صورت صاف و موجدار و نیز در ساختن آبرو ها و درز بندی و درز پوشی مصرف می شوند.از حلبی یا ورق فولادی قلع اندود نیز به طور محدود استفاده می شود.
نکته:
ممکن است به جای قلع از مخلوطی از قلع و سرب برای پوشش ورق فولادی استفاده کنند که در آن صورت به آن Tin Plate می گویند. از آلمینیوم نیز به صورت ورق های صاف و موجدار بزرگ و شینگل در پوشش شیروانی بام استفاده می شود .در نهایت از ورقه های بسیار نازک آلمینیوم ، مس ، سرب، روی ، قلع و آلیاژ های گوناگون به همراه عایق های پیش ساخته ی قیری و لا به لای آن ها به صورت مغزی استفاده می شود.
فرآورده های پنبه کوهی –سیمان
این فراورده ها به صورت ورق های بزرگ و موجدار برای پوشش بام های شیب دار استفاده می شود .نوعی دیگر از فراورده های پنبه کوهی –سیمان که به آردواز مشهور شده قطعات صاف با ابعاد کم است کهبه تقلید از سنگ لوح ساخته شده اند و در موقع سوار شدن روی هم ، دو سوم سطح همپوشانی دارد.
پوشش سفالی بام های شیب دار
پوشش بام شیبدار با سفال از زمان های گذشته در نواحی شمال ایران متداول بوده ، از محاسن بام پوش های سفالی می توان زیبایی ، دوام، عایق بودن نسبی حرارتی و سهولت در تعویض قطعات معیوب و شکسته را نام برد .در مقابل، سنگینی آن ها از معایبشان به شمار می رود.
نکته:خاک سفال باید دارای مواد گداز آور باشد.
مواد پلاستیکی و لاستیکی
مواد پلاستیکی و لاستیکی به صورت مخلوط با مواد قیری و قطرانی در ساخت عایق های رطوبتی مصرف می شوند و یا به شکل ورقه و بافته برای تقویت لایه های عایق به کار می روند.همچنین به حالت امولسیون و خمیر برای تعمیرات مورد مصرف قرار می گیرند .از ورقه های پلاستیکی نیز برای آب بندی و نم بندی می توان بهره گرفت.استفاده از ورقه های سخت پلاستیکی برای کار های تعمیراتی نتایج مطلوبی در بر داشته است .از ورقه های صاف و موجدار شفاف و نیمه شفاف پلاستیکی برای نورگیر بام به همراه ورقه ی فلزی و آزبست سیمان استفاده می شود.EIF متشکل از یک لایه ی صلب از فوم پلاستیکی است که برای عایق بندی صفحاتی به کار می رود که با یک لایه ی به نسبت نازک گچ پوشانده شده و با شبکه ای از فیبر های شیشه تقویت می شود .
ملات های ویژه
با افزودن مواد آب بند کننده به مخلوط مواد ها ، می توان ملات های ویژه ای ساخت که در نم بندی پی ها و سطوح ای که معرض باران توام با باد قرار می گیرند ، کف و بدنه ی منابع آب و استخر ها ، به کار می روند .ملات های ویژه ممکن است از اختلاط ماسه به عنوان ماده ی پر کننده و چسب های پلیمری ساخته شوند
نکته:در کف طبقه ی مجاور خاک ، چنانچه از آسفالت ماستیک یا ماستیک قیری به عنوان کف پوش استفاده شود ، دیگر نیازی به نم بندی نمی باشد.
چوب
در کشور هایی که دارای چوب خوب و فراوان هستند ، قطعاتی به نام شینگل و شیک می تراشند و همانند سنگ لوح یا آزبست –سیمان روی یکدیگر قرار میدهند .در بعضی دیگر کشور ها ، مصرف چوب یا تخته فیبری مصنوعی که با مواد قیری و قطرانی آغشته شده اند در پوشش شیروانی ها رایج است.
شیشه
در پوشش بام ،شیشه به 2 صورت مصرف می شود. یکی موجدار(همانند ورقه های سیمان –پنبه کوهی) که به همراه این ورق ها و ورق های فلزی به عنوان نور گیر به کار میرود ، دیگری به صورت تخت و مسطح با توری فلزی که در قاب فلزی نصب و در نور گیر های بام به مصرف می رسد .از الیاف شیشه ، پشم شیشه و نمد شیشه نیز برای تقویت عایق های رطوبتی استفاده می شود.


مشخصات عایق های رطوبتی و بام پوش ها مناسب یرای کارهای مختلف
نانو عایق ها
عایق های حرارتی
به منظور کاهش انتقال حرارتی میتوان از نانو ذرات یا نانو کریستال های بسیار ریز پخش شده در ماده استفاده کرد و نوعی ماتریس خلق کرد که متشکل از مراکز کاهنده ی انتقال حرارت متفرق هستند .البته در پاره ای از مواد نیز با استفاده از نانو ذرات کربن ، مبادرتبه بهبود رسانایی گرمایی برخی مواد می کنند که در صنعت کاربرد های گوناگونی دارند .در این خصوص شکل نانو ذرات مورد استفاده تاثیر زیادی در این کیفیت خواهند داشت .نانو ذرات کروی تاثیر کمتری نسبت به نانو لوله های و نانورشته های کربنی دارند.عملکرد اصلی نانو ، ارتقاء رسانش گرمایی و الکتریکی ماده است.
مواد نانو متخلخل
از مدت ها پیش مهندسان و طراحان می دانستند که با افزودن تخلخل مایه ؛ سبب بهبود کیفیت عایق بودن آن می شوند .در مواد نانو متخلخل از آن جایی که ابعاد حفره ها کاهش پیدا می کند، سطح نسبی حفره ها به طور چشم گیری افزایش می یابد.
نکته:
پیشینه کاهش انتقال حرارتی، با ظهور نانو فوم ها میسر شد.در فوم های پلیمری با کاهش اندازه ی حفره ها تا چند نانو متر ، شمار برخوردار بین مولکولی های گاز درون حفره ها و جداره کمتر شده و انتقال حرارتی نیز کاهش می یابد.
پانل های عایق خلا
از پانل ها را به این ترتیب می سازند که ابتدا یک پوسته ی نازک از ورق پلاستیکی انعطاف پذیر (که معمولا دارای پوششی ازجنس آلمینیوم است ) یا ورقی از فولاد زد زنگ ، مصالح میانی که در خلاء هوا گیری می شوند را در بر می گیرد.مصالح میانی شکلی شبیه فوم ،پودر یاالاف شیشه داشته و دارای تخلخل زیادی هستندو در عین حال که هوای آن ها مکیده می شود ، می توانند در برابر فشار نیز مقاومت کنند.برای درز بندی خوب، لبه هارا در این پانل ها جوش می دهند.
مزایای پانل های عایق خلا(VIP)
- امکان ایجاد لایه های عایق نازکتر از عایق های معمولی ؛
- هدایت حرارت کمتر (بیش از 10 برابر کمتر) نسبت به مصالح عایق سنتی (مانند پلی استایرن)؛
- در ساختمان های جدید و هم در بازسازی و نوسازی ساختمان های فرسوده ، در دیوار و کف قابل کاربرد است؛
- افزایش بازدهی مصرف انرژی و کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن؛
- قابل کاربرد در صنایع ساختمان ، عایق کاری لوله کشی ، صنایع الکترونیک و زنجیره انتقال سرد دارو ها محدودیت ها و نقاط ضعف پانل ها ی عایق خلا(VIP)
- نمیتوان به راحتی مبادرت به بریدن قطعات پانل و ایجاد پانل هایی با اندازه دلخواه کرد :
- پوسته ی پانل نازک و حساس است و باید چه به هنگام حمل و نقل و چه در زمان نصب مراقبت نمود؛
- باید به درز بندی مناسب بین پانل ها توجه داشت .اتلاف حرارت می تواند از طریق رسانش از لبه های پانل عایق هم اتفاق بی افتد به ویژه زمانی که به جای ورق پلاستیکی، از ورق با پوشش آلمینیومی استفاده شده باشد؛
- عایق VIP نسبت به نمونه های سنتی خود بسیار گران است؛
- رطوبت نسبی محیط می تواند از عمر عایق ها بکاهد. یکی ار بزرگترین مشکلات در زمینه عایق های VIP پیش گیری از نفوذ گاز (به ویژه بخار آب ) به کالبد پانل است.
نکته: عمر مفید اینگونه پانل های عایق را می توان به کمک افزودن مواد خشک کننده ای که از جذب رطوبت ناشی از بخار آب موجود در هوا پیشگیری می کنند، تا چند سال افزایش دارد .همچنین با ستفاده از ماده ی نانو متخلخل اسپن آیرژول که ماده ای آب گریز است ، کالبد عایق را از نفوذ قطرات آب می توان محافظت کرد.
عایق های پانلی VIPبه علت اینکه مسلح هستند، تحمل فشار هوای بیرون که نتیجه ی ایجاد خلا در میان لایه های پانل هستند را ندارند.راه حل این مشکل مواد پر کنندهی بسیار ریز با تخلخلی در مقیاس نانو هستند.ماده ای که معمولا نقش پر کننده ی بین این نوع پانل ها را ایفا می کنند ،آییروژل یا سیلیکاتی گازی است.مواد یاد شده رسانایی حرارتی بسیار کمی دارد .همچنین این مواد نمیسوزند.از ویژگی های آکوستیکی عالی برخوردارند.
عایق های حرارتی آیروژل و نانو ژل
این مواد در حقیقت چیزی جزنوعی فوم سبک نیستند و تا به امروز رکوردار سبک ترین مادهی جامد شناخته شده هستند. آیروژل ، نوعی ماده ی جامد شبیه ژله است که به جای مایع ، حفره های آن انباشته از هواست(بین 95 تا9/99 درصد آن ها را هوا تشکیل می دهد).بخش دیگر آیرژول ، ماده ی فوم مانندی شبیه شیشه است که به سیلیکا (دی اکسید سیلیکون) مشهور است .در تماس، اولیه آیروژل ها سخت و صلب به نظر می رسند اما در برابر نیرو های زیاد ، ترد و شکننده هستند .با این وجود این مواد این مواد نه تنها قابلیت خوبی در برابر عایق بندی حرارتی ساختمان دارند، بلکه تاثیر بسزایی در عایق کاری صوتی فضا بر جای می گذارد اما از حداقل ملزومات مکانیکی (مقاومت و سختی) برای کاربرد های ساختمانی برخوردارند.
نکته:در کل از آیروژل ها به عنوان ماده پر کننده ی بین حفره ها ، قطعات شیشه ، مقاطع شیشه ای Uشکل یا پانل های چند جداره اکریلیک استفاده می شود.
نانو ژل
پیشرفت ها در زمینه ی توسعهی آیروژل ، منجر به تولید ماده ای موسوم به نانو ژل شد.نانو ژل ها که تخلخلی حدود 99 درصد دارند، علاوه بر قابلیت نور گذرانی و نیمه شفاف بودن ، بارز نیز بوده و برای استفاده در عایق های نیمه شفاف ساختمانی و سلول های خورشیدی مناسب هستند.
مزایای دیگر نانو ژل
- عدم تغییر رنگ در اثر اشعه فرابنفش و امکان پخش یکنواخت نور؛
- خاصیت آب گریزی و بی اثر بودن رطوبت بر روی آن ها ؛ 
عایق صوتی کار آمد در عین عایق حرارتی بودن؛
- مناسب برای نه تنها نماسازی بلکه در فضای داخلی 
نکته: علاوه بر هزینه ،عامل دیگری که سبب می شود از این مصالح عایق عالی بیشتر از سایر نمونه های قدیمی استفاده نشود، نیمه شفاف بودن آن است که استفاده از آن را در جداره های بیرونی ساختمان محدود می کند.
بهبود عملکرد عایق پلی یورتان به کمک نانو ذرات سیلیکا
پلی یورتان از جمله مهم ترین پلاستیک های عایق چند منظوره است .تنوع گونه های این ماده ی مصنوعی ، از فوم های نرم و انعطاف پذیر و تخت های صلب بر روی الاستومرهای ترموپلاست و مواد چسبنده تا کاربردهایی نظیر رنگ ها و جلا ها تغییر می کند .قطعات صلب پلی یورتان به عنوان عایق حرارتی و جاذب صداهای کوبه ای در ساختمان کاربرد دارد .مشخصه های حرارتی این ماده ی پلیمری موجب شد تا بتوان از این ماده به عنوان یکی از مناسب ترین مصالح ساختمانی در کاهش اتلاف حرارتی استفاده نمود.
پلی یورتان ها ضعف هایی از جمله پایداری حرارتی ضعیف و مقاومت مکانیکی کم دارد ، که انتظار می رود نسبت سطح به حجم فوق العاده زیاد نانو ذرات سیلیکا (نسبت به سایر پرکننده های متداول) سبب ساز بهبود ویژگی ها ی پلی یورتان ( تغییراتی در ضریب ارتجاعی، مقاومت کششی و کرنش گسیختگی ) شود.
مواد سد کنندهی عبور حرارت
کیفیت عایق بودن مواد و مصالح را می توان به کمک استفاده از نانوروکش ها که به طور مستقیم بر سطح بیرونی مواد کشیده می شوند ارتقا داد.پوشش ها و روکش های سد کننده ی عبور حرارت معمولا به شکل افشانه برروی سططوح اعمال می شوند.پایه و اساس اغلب این روکش ها را نانو مواد تایتانیا (دی اکسید تیتانیوم ) یا زیرکونیا(در اکسید زیرکونیم) تشکیل می دهند.
نکته: در کاربرد هایی که شکل پذیری پوشش ،مهم تر از مقاومت آن باشد، روشی دیگر مبتنی بر استفاده از پلیمر های نانو کامپوزیت متشکل از نانو مواد سرامیکی مناسب تر استنکته:در کاربرد هایی که شکل پذیری پوشش های نانوبنیان به مراتب از پوشش ها و روکش های سنتی مقاوم تر و نرم تر هستند .
مواد حایل حرارت (مواد تغییر فاز دهنده)
یکی از روش های کنترل جریان حرارت ، استفاده ار حایل های حرارتی است که مبتنی بر تغییر فاز مستقل از دماست.مواد از این قابلیت برخوردارندکه انرژی گرمایی مورد نیاز برای تغییر فاز را جذب یا آزاد کنند ، بدون اینکه تغییری در دما حاصل شود. پس با استفاده از مصالح تغییر فاز دهنده به شکل قرص یا کپسول های کوچک ، می توان موجب شد سیستم های گرمایش از کف ، نسبت به تغییرات دمای محیط سریع تر واکنش نشان داده و بر بازدهی و کارایی شان افزوده شود.
نانو عایق های صوتی
اصلی ترین دلیلی که سبب می شود نانو مواد نتواند به طور مستقیم نقش عایق صوتی را انجام دهد، تفاوت زیادی بین طول موج امواج صوتی و ابعاد مواد نانو مقیاس است.اما آیروژل ها به همان نسبت که می توانند به هنوان عایق حرارتی ایفای نقش کنند ، در نقش عایق صوتی نیز کار آمد نشان داده اند و می توانند نقش نوعی عایق چند منظوره را در ساختمان ایفا کنند.
معمولا ارتعاشات اندکی که در بخش جامد ماده ی عایق رخ می دهد ، سبب لنتقال بخشی از انرژی صوتی می شود . به سبب اینکه آیروژل ها دارای حداقل ماده ی جامد در ساختار خود هستند و همین بخش های جامد نیز با پیوند و اتصالی بسیار نازک و ظریف به یک دیگر متصلند، انتقال انرژی صوتی از ماتریس جامد را نیز به حداقل می رسانند.
آیروژل ها ، تاثیر کاهنده ی انرژی صوتی خود را به ویژه در کنفراس های پایین بر جای می گذارد و متاسفانه در فرکانس های بالا خیلی کارآمد نشان نداده اند.
عایق های رطوبتی
نفوذ کننده های آب بند
این مواد آب بند ، به آسانی در حفره های موجود در مصالح و انشعاب های پیوسته به آن ها نفوذ می کنند.این مواد به دو دسته ی فعال و غیر فعال تقسیم بندی می شوند:
- غیر فعال ها: حفره های مواد را پوشش داده و سبب پس زده شدن آب می شوند.این مواد تجزیه پذیر ظرف کمتر از 1 سال ویژگی های خود را از دست می دهند.این مواد به علت ساختار آلی خود، می توانند خوراک لازم را برای رشد و پرورش قارچ ها و کپک ها فراهم کنند و اغلب شامل روغن ها و دیگر انواع مواد آب گریز کندروان می شوند.
- فعال: با ماده واکنش شیمیایی انجام داده و نوعی آب گریزی در سطح مولکولی پدید می آورند و ویژگی ضد آب بودن را برای مدت زمان طولانی تر میسر کنند. علاوه برآن محافظت موثرتری در برابر فرسایش، تابش پرتوهای فرابنفش و سایش از ماده به عمل می آورد.
زایکوسیل، سد رطوبتی محصول نانو
نسل جدید مواد سد رطوبت بر پایه فناوری نانو، در بردارندهی ویژگی های مطلوب مورد نیاز هستند.آب گریزی در سطح مولکولی بدون اثر  بر طبیعت و غیر آتش زایی از ویژگی های این محصول است.زایکوسل به بخشی از ماده ی مورد استفاده در ساختمان تبدیل شده و از آن تفکیک نا پذیر می شود .در واقع بخشی از ماده می گردد.
بررسی عایق های به کار رفته در سیستم های نوین
 ساختمانی
سیستم قاب فولادی سبک نورد سرد
عایق حرارتی:علت عمده ی انتقال حرارت در دیواره های سیستم قاب فولادی سبک نورد سرد ، پل حرارتی ناشی از وجود مقاطع نازک فولادی است، برای بهبود عملکرد حرارتی جدار دیواره هاروش های زیر پیشنهاد می شود:
- افزایش ضخامت عایق
- قراردادن یک لایه ی سیلیکون میان ستونک و پوشش خارجی؛
- قراردادن یک لایه ی عایق نازک حرارتی به عنوان پوشش خارجی دیوار ( یک لایه ی نازک پلی استایرن)؛
- کاهش انتقال حرارت در اجزای فلزی.
عایق صوتی؛در یک دیوارساخته شده از فولاد سبک نورد سرد ،3 راه محتمل برای انتقال صوت عبارتند از:
1-انتقال مستقیم (بحرانی ترین حالت):
2- انتقال از طریق عضو؛
3-انتقال جناحی
با استفاده ازروش های زیر می توان به صدا بندی خوبی دست یافت؛
- افزایش عمق ستونک ها؛
- استفاده از الیاف معدنی و سلولوزی ؛
- استفاده از چند لایه گچ ؛
- استفاده از اجزای ارتجاعی فلزی بین لایه ی گچی و ستونک.
راه های مناسب برای جلوگیری از انتقال صوت در کف های جدا کننده ، عبارتند از؛
- جداسازی سازه ای بین لایه ها؛
- استفاده از جرم متناسب در هر لایه ؛ 
- مصالح جاذب صوت؛
- به حداقل رساندن انتقال جناحی در اتصالات کف به دیوار
سیستم قاب های بتنی پیوسته(روش قاب تونلی)
عایق حرارتی:بتن و به ویژه بتن مسلح، جزء مصالحی است که بیشتین انتقال حرارت را دارد .ضریب هدایت حرارتی بتن 75 درصد بیشتر از سفال و حداقل 3 برابر گچ می باشد.در این سیستم امکان اجرای هر 3 نوع عایق کاری خارجی، میانی و داخلی به شرح زیر وجود دارد؛
- عایق کاری خارجی؛ این روش مناسب ترین روش عایق کاری حرارتی است .زیرا از یک سو اینرسی حرارتی ساختمان به حداکثر می رسد و از سوی دیگر پل های حرارتی در محل اتصال دیوار به کف طبقات و تیغه های داخلی حذف می شود.
- عایق کاری داخلی:هزینه این نوع عایق کاری کمتر از 2 نوع دیگر بوده و اجرای آن نیز ساده تر است.
- عایق کاری میانی:عایق حرارتی بین 2 لایه ی بتنی اجرا می شود ، عملکرد این نوع عایق کاری حرارتی از عایق کاری داخلی و خارجی 
- عایق بندی صوتی:از آنجا که در این سیستم همه ی اجزا دارای یکپارچگی و انسجام هستند؛ گسترش صدای کوبه ای در آن با سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت. برای کاهش این مشکل، یک لایه ی 5 سانتی متری پروپیلن بیش از ریختن بتن کف طبقات و در زیر لایه ی بتن اجرا می شود.
سیستم بتن مسلح با قاب عایق ماندگار
استفاده از ترکیب بتن مسلح به عنوان جزء باربر و پانل های پلی استایرن (EPS) به عنوان قالب بتن حرارتی است که با نام سیستم قالب های عایق ماندگار (ICF) شناخته می شود.
نکته: پوشش نهایی سقف در این سیستم از ورق گالوانیزه طرح دار ساخته و اجرا می گردد.
سیستم پیش ساخته بتنی
با اجرای لایه های پلاستوفوم در برنه ی دیوار ها ، ساختمان از عایق بندی حرارتی و صوتی مطلوبی برخوردار میشود.هر قدر ضخامت دیوار و چگالی سطحی آن بیشتر شود، صدابندی افزایش میابد .استفاده از دیوار با 2 لایه بتن و عایق حرارتی معدنی در قسمت میانی به نحو قابل ملاحظه ای صدا بندی را در شرایط عادی افزایش مس دهد.
سیستم ساختمانی ترنکو:
عایق حرارتی:اجزای اصلی پدیده آورنده ی سیستم ، یعنی لوله ها به دلیل تو خالی بودن و وجود هوا درون آن ها عایق حرارتی موثری هستند.به علاوه با استفاده از عایق حرارتی، یعنی نصب عایق پلی استایرن که در یک طرف صاف است بر روی دیوار های خارجی و سقف ، میتوان این سیستم را در سردترین مناطق اجرا کرد،
عایق صوتی:بدلیل ساختار تو خالی لوله ها، این سیستم از مقاومت بالایی در برابر صدای هوا برد برخوردار است.ولی در برابر صدای کوبه ای مقاومت مناسبی ندارد.البته با استفاده از پوشش بر روی لوله های گالوانیزه (متالوگ ها ) مقاومت سیستم در برابر هر 2 نوع صدا افزایش می یابد.
سیستم پانل 3 بعدی
عایق حرارتی: به دلیل وجود بتن و عایق پلی استایرن در بین لایه های دیوار و سقف ذخیره انرژی به مقدار نسبتا بالایی صورت می گیرد.
عایق بندی صوتی: به دلیل وجود بتن و لایه ی پلی استایرن و ترکیب مناسب اجزای سازه ، انتقال صدا کاهش میابد.در این سیستم هر چه ضخانت لایه ی پلی استایرن و ضخامت بتن پاشیده شده بیشتر باشد ، صدا بندی افزایش میابد.
سازه های پوسته ای پیش ساخته
عایق حرارتی:عایق بندی پوسته ها را می توان در سطح زیرین و بالایی آن ها انجام داد.کیفیت و میزان عایق کاری بستگی به شرایط اقلیمی منطقه دارد.در مناطق گرمسیری که هدف از عایق حرارتی ممانعت از ورود گرما به داخل ساختمان است ، عایق بندی باید در سطح بالایی پوسته انجام شود.در مناطق معتدل و سرد که باید مانع از خروج گرما از ساختمان شد ، عایق حرارتی باید در سطح زیرین پوسته انجام شود.
برخی از موارد عایق کننده عبارتنداز:
- تخته پوش های عایق کننده (پشم شیشه ،پلاستیک سبک و خرده چوب)؛
- مصالح فیبر دار؛
- بتن سبک؛
- پشم شیشه؛
عایق رطوبتی:تمامی این مصالح باید با استفاده از غشایی از مواد عایق کننده در برابر رطوبت، مانند نمدهای آغشته به مصالح قیری یا ورقه های نازک آلمینیومی پوشانده شوند.