سموم آفت کش

1-حشره کش ها 
2- قارچ کش ها 
3-علف کش ها 
4-موش کش ها 
5-نماتدکش ها

طرز تاثیر این سموم شیمیایی:
1-سموم گوارشی 
2-سموم تماسی
3-تنفسی
4-سموم فاسد کننده
5-سموم سیستمیک

گزیده ای از شناخت برخی سموم

1 - آفت کش ها 

کلر پیریفوس
کلر پیریفوس حشره کش و کنه کشی غیر سیستمیک از گروه آرگانوفسفره است،که نحوه اثر تماسی گوارشی و تنفسی طیف وسیعی از افات جونده و مکنده را دربسیاری از محصولات زراعی و باغی کنترل می کند. ماده موثر کلرپیریفوس در لایه های واکسنی بافت های گیاعی نفوذ می کند .بنابراین نه تنها برای کنترل آفات فعال روی گیاهان بلکه حشرات داخل نسوج گیاهی (مینوزها و ساقه خورها ) به کار می رود . این حشره کش خصوصا کرم ساقه خوار برنج را به خوبی کنترل می کند .


دیازینون :
این سم با طیف کاربرد وسیع و اثر ضربه ای شدید است،دیازینون ،حشره کش و کنه کشی غیر سیستمیک ،از گروه ارگانو فسفره است،که با نحوه اثر تماسی ،گوارشی و تنفسی طیف وسیعی از آفات جونده و مکنده را کنترل می کند . ولی داخل بافت گیاهان حرکت نمی کند ، دیازینون افزون بر دارا بودن آثر ضربه ای ،دوام طولانی نیز دارد . سازگاری با گیاهان و عدم ریختن برگ ها یا توقف رشد و نمو نیز از جمله ویژگی های دیگر این سم است.

ایمیدا کلوپرید:
نحوهء اثر متفاوت با قابلیت انعطاف مصرف ایمیداکلوپرید حشره کشی سیستمیک از گروه ایمیدازل است ،که نحوه آثر تماسی و گوارشی طیف وسیعی از آفات نظیر :شته ها ،مگس های سفید و زنجرک ها را کنترل می کند.ماده موثر آن توسط بافت های برگ ،ساقه و ریشه جذب و با قرار گرفتن در جریان شیره نباتی به تمام قسمت های گیاه منتقل می شود و آفاتی را که در قسمت های مختلف وجود دارند را نابود می سازد .
دوام اثر طولانی یکی دیگر از مشخصات این حشره کش است.مصرف ایمیدا کلوپرید به ویژه به صورت گرانول در خاک،به راحتی می تواند ریشه و برگ ها را برای چندین هفته از حمله آفات تا زمان سپری شدن مراحل حساس رشد گیاه مصنون نگه دارند.این پدیده به صورت محلول پاشی از طریق شاخ و برگ نیز امکانپذیر است.ایمیداکلوپرید روی افات متفاوت از سایر سموم عمل می کند.بنابر این روی نژادهای مقاوم آفات به سموم فسفوره ، کارابا ماته و پایر تروئیدها موثر است .
ایمیدیاکلوپرید طیف وسیعی دارد و افزون بر آفات دمکنده ،روی برخی از آفات جونده مانند سوسک ها ،لارو پروانه ها ،حشرات خاکزی،موریانه ها و نیز آفات بهداشتی به ویژه کک ها نیز موثر است.
این حشره کش از انعطاف و مصرف خوبی برخوردار است و از طریق خاک (فرمولاسیون گرانول)،ضدعفونی بذر،محلول پاشی شاخ و برگ ،تزریق به ساقه،انحلال در آب آبیاری (خاک پای درختان )،مالیدن به وسیله قلم مو روی ساقه (بدون آب) قابل مصرف می باشد. همچنین جذب و انتقال سیستمیک این آفت کش از طریق ریشه به خوبی صورت می گیرد.

اکسی دیمون متیل:
سیستمیک و با اثر صولانی اکسی دیمتون متیل حشره کش و کنه کشی سیستمیک ، از گروه ارگانو فسفره است که با نحوه اثر تماسی ، گوارشی و تنفسی ، طیف وسیعی از آفات مکنده نظیر : شته،تریپس ،کنه ها و برخی از آفات جونده را کنترل می کند .ماده موثر آن توسط بافت های برگ جذب شده ، با قرار گرفتن در جریان شیره نباتی ،به تمام قسمت های گیاه منتقل می شود و آفاتی را که در قسمت هایی مختلف وجود دارند نابود می سازد .
 اکسی دیمتون متیل به فوریت اثر می بخشد و تاثیر آن مدت ها دوام می آورد . 
گیاهانی که با آن سم پاشی شوند ،همچنین شاخه ها و برگ های جدید آنها ،برای مدت 10-14 روز گاهی بیشتر ،از خطر حمله آفت مصون می مانند. استعمال به موقع اکسی دیمتون متیل باعث می شود ،تا از ضایعاتی مانند :چین خوردگی و ریزش برگ ها ،به هدر رفتن شیره نباتی و آسیب به میوه (پیدایش لکه ،خال ،تغییر شکل،بدمزگی و افتادن میوه ) جلوگیری می کند.

فوزالون :
دارای خاصیت ابقایی و دوام اثر در دماهای پایین فوزالون حشره کش و کنه کشی غیر سیستمیک ، از گروه ارگانو فسفره شده که با نحوه اثر تماسی و گوارشی طیف وسیعی از آفات نظیر لارو پروانه ها ،مینوزها ،و حشرات مکنده ، تعدادی از سخت بالپوشان و لاروهای آنها را کنترل می کند. فوزالون افزون بر اثر ضربه ای شدید دارای دوام اثر ضربه ای شدید ، دارای دوام اثر طولانی نیز می باشد. مزیت عمده فوزالون ، ویژگی ابقایی و تاثیر آن در دماهای پایین است . 
فوزالون از طریق لایه کوتیکولی گیاهان ، وارد بافت های گیاهی می شود و در پوست میوه و کوتیکول برگ تجمع می یابد و کمتر به گیاه داخل می شود.

اتیون :
گزینه ای برتر در مبارزه با شپشک های نباتی اتیون حشره کش و کنه کشی غیر سیستمیک ، از گروه ارگانو فسفره است که با نحوه اثر تماسی ، انواع شپشک ها و سپردارهای درختان میوه سرد سیری و مرکبات را کنترل می کند . اتیون اثر ضربه ای شدید و دوره حفاظتی متوسط دارد .
از این ترکیب برای مبارزه با شپشک ها و کنه های درختان میوه سردسیری و نیز لاورهای برگ خوار استفاده می شود . محلول پاشی اتیون با دوز معین به همراه روغن های امولسیون شونده برای سم پاشی درختان در حال استراحت در زمستان به منظور از بین بردن تخم حشرات ، کنه ها و شپش ها توصیه شده است.

سایپرمترین :
دارای خاصیت ابقایی روی گیاهان سم پاشی شده سایپرمترین حشره کشی غیر سیستمیک ، از گروه پایر تروئید های مصنوعی است که با نحوه اثر تماسی و گوارشی ،از دوام طولانی روی گیاهان سم پاشی شده برخوردار می باشد و می تواند اندام های هوایی گیاهان را برای چندین هفته از حمله آفات ( تا زمان سپری شدن حساس رشدی گیاه ) مصون نگهدارد .
 ماده موثر سایپرمترین با نفوذ به بافت های گیاهی ، حشراتی مانند مینوز را که درون بافت های گیاه به سر می برند ، کنترل می کند.

پرمترین :
حشره کش برتر در خانه و مزرعه پرمترین حشره کش غیر سیستمیک از گروه پایر تروئیدهای مصنوعی است که به نحوه اثر تماسی و گوارشی طیف وسیعی ار آفات نظیر : لارو پروانه ها ، سوسک ها ، حشرات خانگی به خصوص بید لباس و سوسری ها را در محصولاتی از جمله ، پنبه ،ذرت،سویاف چغندر قند، یونجه ، حبوبات ، کلم ، هویج ، سیب زمینی،گوجه فرنگی،جالیز،پسته،گردو،سیب ، گلابی ، و غیره کنترل می کند . پرمترین سریع الاثر و عمومی است . 
در مورد این سم خاصیت دورکنندگی نیز گزارش شده است ، بنابراین آفات را از نزدیک شدن به گیاهان سم پاشی شده باز می دارد.

دلتامترین :
اثر ضربه ای شدید ، خاصیت دور کنندگی و عدم تغذیه حشره دلتامترین موثرترین حشره کش از گروه پایر تروئید
مصنوعی است،که نحوه اثر تماسی و گوارشی ، طیف وسیعی ار آفات گیاهی نظیر :لارو پروانه ها ف،سوسک ها ،مگس ها ،سن ها ،زنجر ک ها و تریپس ها را در درختان میوه ،محصولات زراعی ،کشت های زیر پلاستیک و گلخانه ها و همچنین در موارد خانگی کنترل می کند. دلتامترین همچنین در کنترل رشد شته ها ،کنه ها ،و مگس ها سفید نیز موثر است . 
قدرت حشره کشی دلتامترین حدود صد برابر از ترکیبات کلره ،پنج بار از ترکیبات فسفره و پنج بار از ترکیبات کلره ،پنج بار از ترکیبات فسفره و پنج تا ده برابر از سایر پایر تروئید ها مصنوعی بیشتر است . اثر ضربه ای شدید ،خاصیت دور کنندگی (در مقادیر مصرف زیاد ) و عدم تغذیه حشره (در مغادیر مصرف کم ) دلتامترین را در جایگاه مناسبی در مبارزه تلفیقی آفات قرار می دهد. 
دلتامترین به علت خاصیت چربی دوستی به سرعت توسط لایه کوتیکول بدن حشرات و همچنین سطوح برگ های سم پاشی شده جذب می گردد ،در نتیجه نه تنها با نفوذ  سریع در کوتیکول بدن حشرات ، آنها را نابود می کند ، بلکه در مقابل شسته شدن توسط باران نیز مقاومت می کند .
 دلتامترین تنها حشره کشی از گروه پایر تروئیدها است که فقط دارای یک ایزومر فعال در ترکیب خود است ،در نتیجه اثرات مخرب جانبی و الودگی محیط زیست در مورد این سم به حداقل رسیده است.

پروفنوفوس:
با طیف گسترده پروفنو فوس حشره کشی غیر سیستمیک ، از گروه ارگانو فسفره  است ، که با خاصیت تماسی و گوارشی ،طیف وسیعی از آفات جونده و مکنده را بسیاری از محصولات زراعی به ویژه کرم غوزه روی پنبه و آفات درختان میوه کنترل می کند .پروفنوفوس به فوریت اثر می بخشد ، تاثیر آن مدت ها دوام می آورد ، قوی و گسترده طیف است و با نفوذ به بافت های گیاهی حشراتی مانند مینوز را که درون بافت های گیاهی به سر می بردند ، کنترل میکند.
 پروفنوفوس با مهار انزیم استیل کولین در محل سپناپس می شود و در نتیجه تحریک عصبی به طور مستمر ادامه می یابد . اختلال در سیستم عصبی مرکزی حشره موجب مرگ آن می گردد.فاصله بین اخرین سم پاشی تا برداشت محصول نباید از 14 روز کمتر باشد.

مالاتیون :
مالاتیون حشره کشی غیر سیستمیک از گروه ارگانو فسفره است ،که با نحوه اثر تماسی ، گوارشی و کمی تنفسی ، طیف وسیعی از افات را در درختان میوه مرکبات درختان غیر مثمر و نخلیات گیاهان زراعی ، زینتی ، سبزی و جالیز کنترل می کند. مالاتیون در تقلیل جمعیت کنه ها نیز موثر است .

آمیتراز:
بی خطر برای زنبور عسل و طیف وسیعی از حشرات مفید شکارگر است .آمیتر از تنها ماده شیمیایی از گروه آمدین ها می باشد،که خاصیت کنه کشی و حشره کشی دارد. این افت کش قادر است ،آفات مقاوم به سموم سایر گروه ها (ترکیبات فسفوره ،کلره ،کارباماته و ...) را به خوبی کنترل کند. آمیتر از افزون بر خاصیت تماسی ، از ویژگی نفوذ در بافت برگ نیز برخوردار است ،ولی داخل بافت گیاهان حرکت نمی کند .اثر ضربه ای و دوام طولانی از دیگر خصوصیات این آفت کش است،بیشترین مصرف آمتیر از برای کنترل پسیل پسته ،پسیل گلابی ،کنه درختان میوه سردسیری ،کنه مرکبات و آفات مختلف در پنبه می باشد.
با مصرف بیش از 10 سال آمیتراز در ایران برای کنترل پسیبل پسته ،هنوز مقاومت نسبت به این سم گزارش نشده است.

فن پروپاترین :
فن پروپاترین حشره کش و کنه کشی غیر سیستمیک از گروه پایر تروئید های مصنوعی است که با نحوه اثر تماسی و گوارشی ، حالات متحرک انواع کنه ها به جز کنه های خانواده اریوفیده و نیز مگس های سفید و لارو پروانه ها را روی درختان میوه ، نباتات زراعی ،سبزیجات و گیاهان زینتی کنترل می کند.
فن پروپاترین همچنین افزون بر کشندگی ، دارای خاصیت دور کنندگی روی کنه هایت و با جلوگیری از تغذیه کنه های بالغ و کاهس اعمال حیاتی آنها ، موجب کاهش تخم ها می شود.

فن والریت:
سریع الاثر ، بادوام ، قوی ، فن والریت حشره کش و کنه کشی غیر سیستمیک ، از گروه پایر تروئید های مصنوعی است که با نحوه اثر تماسی و گوارشی ،طیف وسیعی از آفات راسته های بال پولک داران ، سخت بالپولشان ،راست بالان و غیره را در محصولات مختلفی نظیر : کلم ،چغندر ،لوبیا،نخود،پنبه و نیز درختان میوه کنترل می کند .
فن والریت به فوریت اثر می بخشد،تاثیر آن مدت ها دوام دارد . قوی و گسترده طیف است و مقداری نیز خاصیت دور کنندگی برای حشرات دارد، لذا آفات را از نزدیک شدن به نباتات زراعی باز می دارد .ماده موثر این آفت کش با نفوذ به بافت های گیاهی ،حشراتی مانند مینوز و ساقه خوار ها را که درون بافت های گیاهی به سر می برند ، نابود می کند.

2- کنه کش ها 

آبامکتین:
دوز پایین ،تاثیر مطلوب ، طیف اثر وسیع آبامکتین کنه کش و حشره کش غیر سیستمیک از فرآورده های میکروبی جدید با منشا طبیعی است ، که با نحوه اثر تماسی ،گوارشی و اثر سیستمیک محدود قادر است، در برگ های گیاهان سم پاشی شده نفوذ نماید و طیف وسیعی از آفات شامل : انواع نماتدهای خاکزی،مراحل متحرک کنه های نباتی ،مینوزها ،حشرات مکنده ،مورچه ها ،سوسک برگ خوار سیب زمینی را روی گیاهان زینتی ،پنبه ،مرکبات،سیب،گردو،سبزیجات،سیب زمینی و سایر محصولات کنترل کند .آبا مکتین در ایران برای کنترل کنه زنگ مرکبات و مینوز برگ سبزیجات توصیه شده است.

فن پیرو کسی میت :
مورد تایید سازمان های محیط زیست جهان است . فن پیرو کسی میت کنه کشی غیر سیستمیک از گروه فنوکسی پیر از ول (بنزوات) است که با نحوه اثر تماسی و گوارشی طیف وسیعی از کنه ها را در سنین مختلف پورگی ،کنه بالغ و تخم در بسیاری از محصولات زراعی ،درختان میوه و مرکبات کنترل می کند .فن پیروکسی میت با سایر کنه کش های متداول هیچ گونه مقاومت تقاطعی نشان نمی دهند . بنابراین روی کنه های مقاوم در برابر ترکیبات ارگانو فسفره ،کارباماته و پایر تروئیدی موثر است . این آفت کش به سرعت روی کنه های بالغ اثر قطعی می گذارد و مانع تخم گذاری آنها می شود .
این کنه کش تا 21 روز تحت تاثیر تابش شدید نور آفتاب و بارندگی به خوبی مقاومت می کند و در رطوبت بالا ، بهتر و به سرعت عمل می نماید. در مقادیر توصیه شده به سرعت مراحل لارو ،پوره،کنه بالغ و تخم را کنترل می کند و چنانچه با مقادیر کم مصرف شود ، باعث تاخیر در پوست اندازی کنه های بالغ می شود . فن پیرو کسی میت با خاصیت نفوذی بالا در بافت های گیاهی ، کلیه کنه های خانواده های اریوفیده ،تترانیخده و تنوئیپالیده را نابود می سازد.

بروموپروپیلاتت:
بروموپروپیلات کنی کشی غیر سیستمیک ،از گروه بنزیلات می باشد که با نحوه اثر تماسی و تدخینی ،طیف وسیعی از کنه های گیاهی را در بسیاری از محصولات زراعی و باغی کنترل می کند. ماده موثر بروموپروپیلات با نفوذ به بافت های گیاهی ، کنه ها را کنترل میکند و بر کنه های بالغ ، لارو و تخم های آنها موثر است . از این سم می توان علیه کنه هایی که در مقابل سموم فسفره مقاوم شده اند ، استفاده کرد.

هگزی تیازو کس:
هگزی تیازو کس کنه کشی غیر سیستمیک ، از گروه ایزوتیازولیدین است ، که با خاصیت تماسی و گوارشی ، کنه های زیان آور را در درختان مرکبات کنترل می کند . هگزی تیازوکس با نفوذ از سطح برگ به بافت های گیاهی و اثر تخم کشی ، لارو کشی و نمف کشی بر کنه های خانواده تترانیخده بسیار موثر است . اما بر کنه های بالغ چندان موثر نیست . با این وجود کنه های ماده سم پاشی شده قادر به تولید تخم های زنده نیستند.

3- قارچ کش ها
قدیمی ترین قارچ کش ها نمک های مختلف ، مس گوگردو مشتقات آنها بودند . ولی اکنون قارچ کش های آلی ساخته شده اند.


پروپیکونازول:
دارای خاصیت ابقایی و نحوه اثر متفاوت پروپیکونازول قارچ کشی سیستمیک از گروه تری آزول با اثر حفاظتی و معالج می باشد که طیف وسیعی از بیماری های گیاهی را در بسیاری از محصولات زراعی به خوبی کنترل می کند .پروپیکونازول با اثر بازدارندگی روی تاثیر بسته به شرایط محیطی و شدت بیماری 3- 5 هفته می باشد.
 زمان مصرف سیاهک هندی : (زمان گل دهی ) زمانی که 80 درصد بوته ها به خوشه رفته باشند ، انواع زنگ نوبت اول : در مرحله برگ پرچم - نوبت دوم : قبل از ظهور خوشه پوسیدگی طوقه و ریشه : فوزاریوم خوشه یک نوبت سم پاشی در مرحله گلدهی در صورت نیاز ، تکرار سم پاشی 7 روز سپتوریوز : به محض بروز علایم بیماری و حتی الامکان قبل از تشکیل پیکنیدهای قارچ عامل بیماری شیت بلایت : در صورت آلودگی در صورت لزوم تکرار 20 % از ساقه ها ، در نوبت سم پاشی 10-15 روز بعد سیاهک آشکار : قبل از کاشت ، ضد عفونی قلمه در محلول سم پروپیکو نازول به غیر از کشت های ذکر شده و بیماری های نامبرده توصیه نمی شود.

تریدمورف :
ترید مورف قارچ کشی سیستمیک از گروه مرفولین است،که با نحوه اثر حفاظتی و معالج ، جهت پیشگیری و کنترل بیماری سفیدک در مزارع چغندر و بیماری سفیدک داخلی در سبزیجات و جالیز توصیه شده است .
در مدت کوتاهی پس از سم پاشی ،مقدار زیادی از ماده موثر تریدمورف توسط برگ ها و ریشه گیاهان سم پاشی شده جذب شده و به تمام بافت های گیاهی هدایت می شود .
 بنابراین امکان شسته شدن آن توسط باران بسیار کم است .تریدمورف همچنین برای پیشگیری و معالجه بیماری های بلایت تاولی چای ،سیگاتو گای موز،بیماری های برگی صیفی جات ،توتون ،سیب زمینی ،گل سرخ،قهوه  و غیرهبه کار می رود.

ساپیر و کونازول :
سایپر و کونازول قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی ،از گروه تری آزول ها می باشد که برای کنترل بیماری زنگ گندم توصیه شده است . سایپرو کونازول با ممانعت از بیوسنتز ارگوسترول ، اثر خود را اعمال می کند. سایپرو کونازول به صورت محلول پاشی به کار می رود ، کاربرد این قارچ کش در بهار روی گندم زمستانه ممکن است موجب کاهش ارتفاع ساقه شود ولی تاثیر نامطلوبی بر عملکرد محصول نخواهد گذاشت.

کلرتالونیل:
کلر تالونیل قارچ کشی غیر سیستمیک از گروه کلروفنیل است که با اثر حفاظتی طیف وسیعی از بیماری های گیاهی را در گیاهان زراعی کنترل می کند .این سم بیشتر برای بیماری آلترناریا (لکه موجی) گوجه فرنگی به نسبت 13.2-56.1 کیلوگرم در هکتار و بر علیه بادزدگی در سیب زمینی به نسبت 3-5.2 کیلو گرم در هکتار توصیه می شود. 

پنکو نازل :
پنکو نازول قارچ کشی سیستمیک از گروه تری آزول است که دارای اثر حفاظتی و معالج می باشد و برای کنترل سفیدک پودری انگور  به کار برده می شود پنکونازول از بیوسنتز ارگوسترول جلوگیری می کند و سبب توقف توسعه قارچ می گردد. پنکونازول از بیوسنتز ارگوسترول جلوگیری می کند و سبب توقف توسعه قارچ می گردد . پنکونازول به صورت محلول پاشی به کار برده می شود . جهت حصول نتیجه بهتر پوشش کامل اندام های گیاهی (برگ ،ساقه،میوه) با محلول قارچ کش الزامی است.

مانکوزب :
قارچ کشی از گروه اتیلن بیس دی تیو کاربامات با نحوه تاثیر حفاظتی است که از طریق تماسی برای معالجه و پیشگیری از طیف وسیعی از بیماری های گیاهی توصیه می شود . مانکوزب در تقلیل جمعیت کنه ها نیز موثر است.

کاربندازیم :
کاربندازیم قارچ کش سیستمیک ، با اثر حفاظتی و درمانی از گروه بنزوایمیدازول ها می باشد. کاربندازیم برای کنترل سیاهک آشکار گندم و جو توصیه می شود .این قارچ کش پس از سمپاشی توسط بافت های سبز گیاه و ریشه جذب می شود .نحوه اثر : کار بندازیم با جلوگیری از بیوسنتژ بتاتوبولین که در نتیجه موجب اختلال در تقسیم هسته می شود ، اثر خود اعمال می کند. مدیریت کاربرد : کاربندازیم به صورت ضد عفونی بذر قبل از کاشت به کار می رود . کاربندازیم با ترکیبات قلیایی مانند لایم سولفور سازگاری ندارد.

ایپرودیون + کاربندازیم 
قارچ کش مختلط با طیف اثر گسترده متشکل از یک ترکیب سیستمیک (کارندازیم از گروه بنزیمیدازول) ویک ترکیب تماسی (ایپرودیون از گروه دی کاربو کسیمید) می باشد. نحوه اثر : نقطه اثر کاربندازیم جلوگیری از سنتر بتاتوبولین است که در نتیجه تقسیم میتوز را مختل می سازد نقطه اثر ایپرودیون با فعالیت پروتین های کیناز که در فسفوریلاسیون دخالت دارند ،در ارتباط می باشد. مدیریت کاربرد : اختلاط دو قارچ کش ایپرودیون و کاربندازیم اثر بخشی آنها را افزایش داده و موجب کاهش خطر بروز مقاومت اکتسابی در برابر هر یک از این ترکیبات می شود.

اکسی کلرور مس :
اکسی کلرو مس قارچ کشی حفاظتی از گروه ترکیبات مسی است که جهت کنترل طیف وسیعی از پاتوزن ها به کار برده می شود . نحوه اثر : اکسی کلرور مس سبب اختلال عمومی در متبولسیم سلولی و رسوب پروتین ها می شود .
اثر عمده آن ممعانت از جوانه زنی اسپورهای قارچ است . مدیریت کاربرد :اکسی کلرور مس به صورت محلول پاشی به کار می رود و در مقادیر توصیه شده بر روی گیاهان مذکور گیاه سوزی ندارد.

تری سیکلازول: 
تری سیکلازول قارچ کشی سیستمیک از گروه تری آزولو بنزوتیازول با اثر حفاظتی است که بیماری بلاست برنج را کنترل می کند . نحوه اثر : تری سیکلازول از سنتر ملانین ممانعت می کند . در بیماری بلاست رنگدانه ملانین نقش اساسی در نفوذ بیمارگر ایفا می کند. ملانین دیواره اپرسوریوم را تقویت می کند تا فشار بالای تورژسانس را تحمل کند و امکان نفوذ مستقیم از طریق تولید میخ رخنه امکان پذیر می گردد. از این رو ممانعت از سنتر ملانین نفوذ عامل بیماری را مختل می کند . 
مدیریت کاربرد :تری سبیکلازول به صورت محلول پاشی پس از ظهور 30 تا 40 درصد از خوشه ها ، با توجه به شرایط جوی و اطلاعیه پیش آگاهی به کار می رود.

هگزاکو نازول :
قارچ کشی سیستمیک از گروه تری ازول است که با  اثر حفاظتی و معالج طیف وسیعی از بیماری ها ی گیاهی را کنترل می کند . بیشترین مورد مصرف در ایران برای سفیدک سطحی مو به میزان 25.0 در هزار می باشد.

4- علف کش ها
مشتقات اسیدفنو کسی استیک اولین ترکیباتی بودند که به عنوان علف  کش جنبه بازرگانی یافته اند. این مواد پس از جنگ جهانی دوم برای از بین بردن علف های هرز گندمیان به کار برده شدند . انواع علف کش ها از لحاظ تاثیر شامل : علف کش های غیر انتخابی ، علف کش های انتخابی ، علف کش های تماسی ، علف کش های هورمونی و علف کش های غیر هورمونی است.پاراکوات :
ایده آل برای از بین بردن علف در فضای سبز شهری علف کشی غیر سیستمیک از گروه بی پیریدیل می باشد که با نحوه اثر تماسی با خاصیت جا به جایی طیف وسیعی از علف های هرز کشیده برگ و پهن برگ کنترل می کند. پس از سم پاشی ماده موثر پارکسون توسط بافت های سبز گیاهان جذب می شود و با جابه جایی محدود به دیگر اندام ها ، غشای سلولی و سیتوپلاسم سلول های گیاهی را نابود می سازد.پاراکسون بر ساقه های رسیده و چوبی گیاهان موثر نیست .
 بنابراین می توان آن را زیر درختان و بین ردیف های کشت به کار برد .نظر به این که پارکسون به سرعت جذب اندام های سبز گیاهان می شود ، بارندگی 30 دقیقه پس از سم پاشی بر کارایی آن بی تاثیر است . بسیار کم دوام است و در تماس با خاک به سرعت بی اثر و غیر فعال می شود.

گلایفوزیت :
گلایفوزیت علف کشی سیستمیک و غیر انتخابی از گروه اسید فسفونیک است،که برای کنترل علف های هرز یک ساله و چند ساله ، پهن برگ و کشیده برگ پس از سبز شدن انها به کار می رود . گلایفوزیت روی تمام علف های هرز اثر قاطع دارد . حتی علف های هرز دائمی رشد یافته و تثبیت شده را هم از بین می برد .
سمیت ناچیزی دارد ، لذا برای مصرف کننده بی خطر است .در خاک باقی مانده ندارد .بنابراین پس از مصرف می توان آن را در اطراف تنه درختان به کار برد . گلایفوزیت بر علیه علف های هرز در باغ های میوه ، مرکبات و مزارع نیشکر ایران با نتایج درخشان و تاثیر چشمگیر به ثبت رسیده است .

5 - موش کش ها 
پیاز عنصل قرمز ، آلفانفتیل تیودا، فسفر دوزنگ،مشتقات کومارین،هیدروکربن های کلر.6- نماتدکش ها 
مهم ترین نماتد کش ها : 1- کلروپیکرین ، 2 - ددت ، 3- واپام ، 4- متیل ایزوتیوسیانات، 5- مایلون، 6- نماگو