سقف کاذب

سقف
سقف ها هم به اندازه دیگر سطوح طراحی داخلی ، از اهمیت بالایی برخوردارند.طراحان داخلی از برخی مصالح برای پوشاندن سقف استفاده می کنند اما گاهی هم آن را نمایان باقی می گذارند.
رده بندی سقف ها براساس کیفیت صدا بندی آن هاست واحد اندازه گیری صدا بندی ، ضریب کاهش صوت یا  NRC (noice reduction coefficient) است که به درصد نشان داده می شود و معرف میزان صدایی است که در برخورد با سطح جذب می شود.سقف های آویز
سقف آویز (Dropped Ceilings) همان سقف های معلق هستند که عملکرد اصلی آن ها پنهان نمودن عناصری نظیر داکت بندی ، لوله کشی و سیم کشی است.فضای میان سقف آویز و زیر سقف سازه ای بالا ، پلنیوم (plenum) نامیده می شود .رانرها و سپری ها از یک پروفیل متصل به زیر سقف سازه ای آویزان هستند که شبکه ای پایدار را برای نگهداری تایل های گوناگون ایجاد می کنند.شبکه ها در سیستم های با پنل پیوسته ، پنهان می شوند.
انواع پنل های سقفی
سقف های سخت
طراحان داخلی برای برخی پروژه های مسکونی و اقامتی، سقف های سخت (Hrad Ceilings) را ترجیح می دهند زیرا می توان آن را با رنگ یا مصالح دیگر پوشاند.در لایه زیرین این سقف ها یک سیستم قالب بندی چوبی یا فلزی اجرا می شود و صدابندی را از طریق عایق سازی فضای پلنیوم فراهم می آورد .پنل های گچی معمول ترین مصالح برای صدا بندی سقف است اما از ملات گچی بر روی شبکه فلزی زیرین نیز استفاده می شود .مهم ترین نود یک سقف ، سطح یک پارچه و هموارتراز نهایی آن است .پنل های آویخته با نوار بسته می شوند و سپس با بتونه درزگیری شده و سنباده می خورند تا صاف شوند.در برخی موارد نیز به جای رنگ از اندود گچی برای ایجاد یک سطح صاف استفاده می شود .شش سطح پرداخت نهایی سقف عبارتند از:
سطح صفر:
در سازه موقت یا موقعیت هایی به کار می رود که پوشش نهایی نا معلوم باشد؛ در این حالت، اتصالات بدون درز گیری و سنباده رها می شوند.
سطح یک:
 در محیط هایی به کار می رود که اتصال پنل ها از دید پنهان است مانند فضای پلنیوم یا چاه حریق ؛ در این حالت ، کلیه اتصالات با بتونه درزگیری می شوند.
سطح دو:
در محیط های مرطوب مانند حمام و آشپزخانه برای ضد آب کردن به کار می رود ، خصوصا آن هایی که با کاشی یا سنگ پوشانده می شود.
سطح سه:
برای پوشش های سنگین مانند مواد پاششی و دیگر پوشش های موجود در بازار به کار می رود؛ در این حالت، در لایه بتونه درزگیری برای هموار کردن و یک لایه استر اجرا می شود.سطح چهار:
در کاربری های مسکونی و ساختار های با پوشش سبک مانند لایه ای از رنگ به کار می رود.در این حالت، دو لایه بتونه درزگیری در محل اتصالات و گوشه ها به کار می رود و همه چفت و بست ها با لایه ای اضافه از بتونه درزگیری می شوند و در نهایت سطح با یک لایه آستر به پایان می رسد.
سطح پنج:
در مکان هایی به کار می رود که جلا و سطح صیقلی دچار نققص سطحی شده یا جایی که چفت و بست ها نمایان باقی مانده باشد.در این حالت، لایه های بتونه مشابه با سطح چهار کار شده و یک اندود نهایی بر روی تمام سطح کار می شود که در نهایت، کار پرداخت با یک لایه آستر به پایان می رسد.